Pariser Historische Studien

Volume 109

Katrin Rack, Unentbehrliche Vertreter. Deutsche Diplomaten in Paris, 1815–1870 (Pariser Historische Studien, 109), Berlin (De Gruyter) 2017.

Commandes: De Gruyter

Publication en langue allemande.

» Compte rendu de Wolfgang Elz, dans: Historische Zeitschrift 307 (2018), p. 848–849.